Ing. Věra Klosová

Pomáhat lidem odhalovat svůj silný potenciál a cestu ke štěstí mě nesmírně baví a naplňuje.

 

Od roku 2001 pracuji jako lektorka a trenérka v oblasti měkkých dovedností. V rámci  Komunikačních dovedností s lidmi diskutujeme a trénujeme dodržování základních principů slušné a efektivní komunikace, což považuji za základ řešení jakýchkoli konfliktních situací ať již mezi dvěma lidmi či v týmu. Rozebíráme často naší typologickou rozdílnost a celkově různé vnímání vzniklých situací a předávaných informací, což bývá naprostým základem všech nedorozumění, nenaplněných očekávání a skrytých předpokladů.

S účastníky kurzů pracuji na Osobním rozvoji – tato práce se velmi často týká budování přirozené autority a zvyšování své vlastní sebeúcty. Také se ráda věnuji tématům jako je Řízení osobního času, Zvládání stresu, Řízení sebe sama a svého života, Zvládání a přijímání změn či Kreativního přístupu k životu a práci. Velmi ráda pracuji s týmy ať již na řešení konkrétních problémů či situací nebo zlepšování vztahů a fungování týmu. Formy jsou různé od tréninku, přes outdoorové aktivity až po facilitování skupinových a týmových jednání.

Individuální práci s jednotlivými lidmi na jejich osobním rozvoji, dosahování cílů či řešení své pohody se věnuji formou koučování.edmětem koučování jsou jak témata pracovní, tak často životní a osobní.

Pomáhat lidem odhalovat svůj silný potenciál a cestu ke štěstí mě nesmírně baví a naplňuje.

 

O mě

 

Napište mi:

Objednejte si OCHUTNÁVKU koučinku zdarma, pro vlastní zkušenost: